Een CO₂-neutraal ziekenhuis

Lees Meer

De Drie werven van Proximus

Lees Meer

Anders gaan vliegen

Lees Meer
back to home
Een initiatief van Tijd Connect

Een CO2-neutraal ziekenhuis
is geen utopie meer’

Belgische ziekenhuizen en zorginstellingen staan voor een gigantische uitdaging met hun energietransitie. Om hen bij te staan zet energie- en energiedienstenleverancier ENGIE nadrukkelijk in op een volledig geïntegreerd dienstenaanbod en meer maatwerk. ‘Een CO2-neutraal ziekenhuis? Dat moet kunnen’, zegt Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux.

‘De gezondheidssector - en dan vooral de ziekenhuizen en de rusthuizen - heeft de voorbije jaren een indrukwekkende omwenteling doorgemaakt’, zegt Philippe Van Troeye. ‘De geneeskunde wordt steeds hoogtechnologischer, en al die apparatuur leidt tot een hoger energieverbruik. Daar komen nog de strengere normen rond veiligheidsvoorzieningen, ventilatie of patiëntencomfort bovenop. Ook deze nieuwe technologieën kunnen tot een aanzienlijke stijging van het energieverbruik leiden. Bovendien zijn nogal wat ziekenhuizen in ons land behoorlijk verouderd, waardoor ze vaak niet meer voldoen aan de modernste eisen rond verwarming, isolatie en energiezuinigheid. Kortom, er ligt wel wat werk op de plank als we onze ziekenhuizen of rusthuizen een stuk energiezuiniger willen maken.’

‘Er ligt wel wat werk op de plank als we onze ziekenhuizen of rusthuizen energiezuiniger willen maken’

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux

Het ziekenhuis als energievreter

Volgens internationaal onderzoek is de gezondheidszorg verantwoordelijk voor 4,4 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Dat lijkt opvallend veel, maar ziekenhuizen moeten nu eenmaal zeven dagen op zeven draaien, zegt Van Troeye. ‘En dat is inclusief al de apparatuur die daar tegenwoordig onmisbaar is. Bovendien zal het energieverbruik de volgende jaren wellicht blijven toenemen, nu we steeds ouder worden en dus op latere leeftijd vaker in het ziekenhuis belanden. Voeg daar nog de toenemende druk op de financiering van de ziekenhuizen aan toe, en dan zie je dat de sector effectief voor een stevige uitdaging staat. Zowel het energieverbruik als de ecologische voetafdruk moeten absoluut naar beneden.’

ENGIE sloot de voorbije jaren al een dertigtal energieprestatiecontracten af met ziekenhuizen, waarbij het zich verbindt om het stroomverbruik met een bepaald percentage naar beneden te halen via energiebesparende maatregelen . ‘De belangrijkste stroomvreters in een groot ziekenhuis zijn de ventilatie en verwarming, de verlichting en de medische apparatuur. Op elk van die domeinen proberen we in te grijpen’, legt Van Troeye uit. ‘Voor de verlichting kan dat bijvoorbeeld door alle oude lampen te vervangen door zuinige ledverlichting. Een verbeterde energie-efficiëntie vertaalt zich ook meteen al in een flinke besparing. Daarnaast bieden we ziekenhuizen een geïntegreerd partnership aan bij grondige renovatiewerken of bij een nieuwbouw als voor de installatie van lokale productiemiddelen als warmtepompen of zonnepanelen. Tegelijk helpen we ziekenhuizen om dure energiebesparende maatregelen te financieren via een derdebetalerssyteem.

‘Maatwerk is het sleutelwoord om naar een koolstofarme wereld te gaan’

Philippe Van Troeye CEO van ENGIE Benelux

Klimaatneutraal ziekenhuis

Op termijn is een volledig klimaatneutraal ziekenhuis een haalbare kaart, daar twijfelt Philippe Van Troeye niet aan. ‘Om CO2-neutraal te worden, zal het wellicht nodig zijn dat ziekenhuizen beroep kunnen doen op volledig groene energie die niet noodzakelijk op hun eigen terreinen zal worden opgewekt. Denk maar aan windturbines of grote geothermische installaties. Daarnaast kun je ook flink wat energie besparen met natuurlijke ventilatie en door de oriëntatie van de gebouwen te optimaliseren. Uiteraard is dat allemaal gemakkelijker bij een nieuwbouw dan in een bestaand ziekenhuis.’

Een studie van Tractebel, het engineeringbureau van ENGIE toont aan dat ziekenhuizen die zowel hun energie-efficiëntie willen verbeteren als hun CO2-uitstoot willen verminderen, vooral nood hebben aan een geïntegreerde aanpak en begeleiding. ENGIE speelt daar op in met ENGIE Solutions. ‘Tot voor kort zat ons aanbod aan B2B-klanten verspreid over drie afzonderlijke dienstenbedrijven, nu zijn we georganiseerd op basis van de drie belangrijkste segmenten van klanten: de steden & infrastructuur; de industrie en de gebouwen. . Klanten krijgen hierdoor één centraal aanspreekpunt dat hen een alomvattend plan voorlegt, waarin we ook de financiering van de noodzakelijke investeringen meenemen. Maatwerk is het sleutelwoord om naar een koolstofarme wereld te gaan.’

15% besparen met een energieprestatiecontract

Enkele gerichte maatregelen leveren gemiddeld al snel een energiebesparing van 15 procent op. ‘Voor een ziekenhuis betekent dat een besparing van enkele honderdduizenden euro’s per jaar’, benadrukt Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux. ‘Maar je moet ook het bredere plaatje bekijken: onze grootste toegevoegde waarde zit in de multidisciplinaire en alomvattende aanpak die we de klant voorstellen. Dat gaat van het ontwerp over de technische realisatie tot de exploitatie. We mikken in eerste instantie natuurlijk op bestaande ziekenhuizen, maar stellen onze expertise ook ter beschikking voor nieuwbouw, waar we dan meedenken van bij de ontwerpfase.’

‘De energietransitie, dat is vooral constant keuzes maken’

Even buiten Luik staat het universitair ziekenhuis Sart-Tilman in de steigers. Het veertig jaar oude gebouw wordt uitgebreid én gerenoveerd. ‘Haast permanent zelfs’, vertelt directeur Julien Compère. ‘Enerzijds omdat bijvoorbeeld de ramen aan vervanging toe waren, anderzijds omdat we natuurlijk ook technologisch moeten bijblijven.’ Nieuwe technologie kost veel geld en verbruikt ook heel wat energie. Dus boog Compère zich de voorbije jaren over maatregelen om de energieprestaties van het ziekenhuis te verbeteren. ‘Zowel om financiële als om klimatologische redenen’, zegt hij. ‘Dat betekent vooral: constant keuzes maken. Daarbij laten we ons begeleiden door ENGIE, omdat zij over de expertise beschikken om exact te becijferen wat de energetische én de financiële impact is van een investering. Zo hebben we hier de voorbije jaren overal ledverlichting geïnstalleerd en investeerden we in nieuwe energierecuperatietechnieken. Door de isolatie van het dak en de vervanging van alle ramen hebben we ons energieverbruik met 20 procent naar beneden gehaald’.

Het ziekenhuis heeft nu één centraal aanspreekpunt om de verdere energietransitie en de financiering daarvan in goede banen te leiden, en dat beschouwt Compère absoluut als een stevige stap voorwaarts. Maar hij twijfelt wel aan de haalbaarheid van een volledig CO2-neutraal ziekenhuis. ‘Ik denk dat het technisch gezien op lange termijn haalbaar is, maar het schoentje wringt bij het prijskaartje. Ik vrees dat de som van alle noodzakelijke investeringen zo hoog zal oplopen dat het voor ons totaal onrendabel wordt. Want als ziekenhuis moeten wij uiteraard in eerste instantie investeren in nieuwe medische technologie.’

‘2050 is haalbaar’

Op basis van een casestudie van een Belgisch ziekenhuis uit 1960 boog Tractebel zich over de vraag hoe we onze ziekenhuizen energiezuiniger kunnen maken. ‘Naast de energiefacturen namen we ook de belangrijkste factoren onder de loep die bijdragen tot het energieverbruik en de CO2-uitstoot’, legt Charlotte Delhuvenne uit, experte duurzaamheid bij Tractebel. ‘Op basis daarvan maakten we een simulatie van hoe dit ziekenhuis er vandaag zou kunnen uitzien, met de modernste technologie en bouwtechnieken. Daarbij gaat het over het gebouw zelf, maar net zo goed over de koeling en verwarming, het energieverbruik van de medische toestellen en de toegevoegde waarde van meer groene energie. Daarna zijn we een stap verder gegaan, en bekeken we welke extra ingrepen er nodig zijn om dit ziekenhuis volledig CO2-neutraal te maken. Denk aan het gebruik van een waterstofbrandstofcel of zonnepanelen op het dak of rond het gebouw, zodat het ziekenhuis volledig zelfvoorzienend zou worden voor zijn energie.’ Zo’n ambitieus investeringstraject is op korte termijn voor geen enkel ziekenhuis haalbaar, maar Delhuvenne ziet het vooral als een stappenplan dat in dertig jaar gefaseerd kan worden uitgevoerd. ‘De budgettaire impact hebben we nog niet berekend, ook al omdat de prijs van die nieuwe technologie de komende jaren nog fors zal dalen. Maar op basis van deze studie kunnen we wel besluiten dat CO2-neutrale ziekenhuizen tegen 2050 geen utopie meer zijn.’

Meer info op ENGIE.be/healthcare